Dịch vụ SEO Google

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Website của bạn cần thực hiện SEO

SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) đang là giải pháp marketing cực kỳ hiệu quả cho doanh nghiệp. SEO là phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua công cụ tìm kiếm, giúp gia tăng lượng truy cập website. SEO hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng để gia tăng khả năng cạnh tranh và giới thiệu hình ảnh của mình.

Lợi thế khi thực hiện SEO?

 • Gia tăng sự nhận diện thương hiệu trên internet
 • Gia tăng lượng người truy cập vào website
 • Gia tăng số lượng đơn hàng
 • Gia tăng lợi nhuận

Bảng giá dịch vụ

.
.

 • Số trang thực hiện / tháng
 • Báo cáo hàng tháng
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Phân tích độ cạnh tranh
 • Google Analytics
 • Google Webmaster Tools
 • XML Sitemap
 • Tối ưu hóa thẻ Title
 • Tối ưu hóa thẻ Meta
 • Tối ưu hóa thẻ H
 • Tối ưu hóa nội dung
 • Tối ưu theo khu vực
 • Biên tập nội dung
 • Xây dựng liên kết trên Google Plus
 • Xây dựng liên kết trên Twitter
 • Xây dựng liên kết trên Facebook
 • Thiết kế đồ họa
 • Tạo và quản lý mục Blog
 • Số lượng từ khóa tối đa

Start up
1,600,000 VNĐ Đăng ký

 • 10 trang
 • 30 từ khóa

Business
4,000,000 VNĐ Đăng ký

 • 10 trang
 • 30 từ khóa

Premium
6,500,000 VNĐ Đăng ký

 • 20 trang
 • 60 từ khóa

Enterprise
POA Liên hệ

 • Tư vấn
 • Tùy thuộc nhu cầu

Dự án tiêu biểu

londonspeakerhire.com

Before appointing SEO, the London Speaker Hire website was ranking in positions outside the top 100 results on Google.co.uk for many targeted search terms....

Read More

londonspeakerhire.com

Before appointing SEO, the London Speaker Hire website was ranking in positions outside the top 100 results on Google.co.uk for many targeted search terms. On-site optimisation and an ongoing offsite SEO campaign was implemented focussing on the following keywords:

 • PA Hire
 • Speaker Hire
 • Sound System Hire
 • PA Hire London
 • Speaker Hire London
 • Sound System Hire London

Results

These keywords now sit in number one positions on Google, delivering significant volumes of targeted traffic to the website on a monthly basis. By strategically implementing strong SEO foundations on the website and continually building up the website’s link profile through natural and organic outreach and link building, the website is working well for the company and the phones are ringing constantly.

darcyjoinery.co.uk

The Darcy Joinery website previously had no main search terms ranking within the top 100 results on Google.co.uk. The following keywords...

Read More

darcyjoinery.co.uk

The Darcy Joinery website previously had no main search terms ranking within the top 100 results on Google.co.uk. The following keywords were targeted by strategic and on-site optimisation and offsite SEO:

 • Staircases Manchester
 • Staircase Manufacturer Manchester
 • Door Supplier Manchester
 • Sash Windows Manchester
 • Wooden Doors Manchester

Results

SEO carefully planned content creation and on-site optimisation which looked at the site’s title, Meta and H1 tags as well as its URL structure. Within a very short period, a site which ranked outside the top 100 results had all of its targeted search terms in top 10 positions, putting the site in a great position for obtaining increased traffic and subsequent enquiries. The website ranks in the top three positions on Google across the key phrases above and many others.

superwoofers.com

Prior to working with SEO, Super Woofers was ranking in positions outside the top 100 results on google.co.uk. Their main priority was to focus on the following keywords:...

Read More

superwoofers.com

Prior to working with SEO, Super Woofers was ranking in positions outside the top 100 results on google.co.uk. Their main priority was to focus on the following keywords:

 • Dog Walking Walthamstow
 • Puppy Visits Walthamstow
 • Dog Walking Services Walthamstow
 • Dog Walkers Walthamstow
 • Dog Walking Company Walthamstow

Results

Within a week, all of the keywords outlined above had moved from positions outside the top 100 to within the top 20 results on Google. Through carefully planned and implemented on-site optimisation, which focused primarily on optimising the site’s title, Meta and H1 tags as well as creating great content, Google identified the site as being relevant for the core search terms and significantly increased rankings...all within a week of the campaign starting!

As the SEO campaign progresses for Super Woofers, highly targeted localised optimisation will see the positions continue to increase and drive increased traffic levels and enquiries to the business.

londonpolishers.co.uk

Prior to commencing an SEO campaign with SEO, www.londonpolishers.co.uk had no main search terms ranking within the top 100 results on google.co.uk...

Read More

londonpolishers.co.uk

Prior to commencing an SEO campaign with SEO, www.londonpolishers.co.uk had no main search terms ranking within the top 100 results on google.co.uk. Strategic and targeted on-site optimisation was implemented focusing on the following keywords:

 • Door Polisher London
 • Door Polishing London
 • Brass Door Cleaning Services London
 • Door Polishing Services London
 • Brass Door Cleaning London

Results

Within a week, three of the five keywords had reached top 10 positions with the other two hitting the top 25 results. This was the result of carefully planned content creation and on-site optimisation, which looked at the site's title, Meta and H1 tags as well as its URL structure.

Within just a week, a site which ranked outside the top 100 results had over half of its target key phrases in top 10 positions, putting the site in a great position for obtaining top 5 results over the coming months as the on-going search engine optimisation campaign continues.